privacy

De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit De Tuinjuffer. De Tuinjuffer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Cookiebeleid
De Tuinjuffer maakt op de website geen gebruik van cookies.
Toepassing privacybeleid
De Tuinjuffer respecteert de privacy  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom maak ik bijvoorbeeld ook geen gebruik van sociale media en smartphone.
Welke gegevens worden door De Tuinjuffer verwerkt?
Persoonsgegevens:
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres,  telefoonnummer.
Doelstelling gegevensverwerking
De persoonsgegevens die ik van u ontvang heb ik nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden, offerte en facturen te verzenden.
Uw gegevens worden zowel op papier als digitaal op een laptop bewaard.
De papieren gegevens worden in een afgesloten kast bewaard. De digitale gegevens staan op een beveiligde laptop en er wordt een backup gemaakt op een externe harde schijf die ook met een wachtwoord is beveiligd.
Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?
Uw gegevens worden conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.
Wijziging en verwijdering van uw gegevens
U dient er zelf voor te zorgen dat De Tuinjuffer over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres mail@detuinjuffer.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door De Tuinjuffer, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. De Tuinjuffer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Vragen en feedback
De Tuinjuffer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.